Beroepingswerk

Na de kerkdienst van 6 januari 2019 in Pro Rege heeft Hennie van der Linden, voorzitter van de beroepingscommissie, in een gemeente­beraad bekend gemaakt welke predikant de beroepingscommissie en de kerkenraad willen beroepen naar Kralingen.

 

Naam van de predikante is Marianne Bogaard. Zij is nu nog dominee van de Protestantse Wijkgemeente Paaskerk in Amstelveen.

 

Hier kunt het gehele gemeenteberaad beluisteren.

 

Na het gemeenteberaad heeft de kerkenraad zich teruggetrokken voor een kort beraad. Na afloop daarvan werd meegedeeld dat de kerkenraad voornemens is ds Marianne Bogaard te beroepen.

Gemeenteleden kunnen binnen 5 dagen middels een brief naar de scriba bezwaar aantekenen tegen dit beroep. Als er geen bezwaren komen of als eventuele bezwaren niet worden gehonoreerd, dan zal de kerkenraad op 13 januari het beroep uitbrengen. Ds Bogaard heeft 3 weken de tijd om het beroep te aanvaarden of af te wijzen. Als ze het beroep aanvaardt dan zal ze in maart of april met haar werk in Rotterdam-Kralingen kunnen beginnen.

 

 

(hieronder oudere berichten)

 

 

Mededeling van de kerkenraad:

Op zondag 6 januari zal er na de kerkdienst in Pro Rege een gemeenteberaad worden gehouden waarin de gemeente wordt geïnformeerd over de predikant die door de kerkenraad is verkozen. Alle gemeenteleden van Protestants Kralingen worden van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.

 

Nadere informatie van de beroepingscommissie:

Op zondag 16 december hebben de leden van de beroepings­commissie de dominee gekozen die ze heel graag als nieuwe predikant zouden willen verwelkomen. Meteen daarna vond de kerkenraadsvergadering plaats waarin een delegatie van de beroepings­commissie die keuze aan de kerkenraad kon toelichten en verantwoorden in het licht van de profielschets die door de kerkenraad was opgesteld.

Nadat alle vragen waren gesteld en beantwoord werd snel duidelijk  dat de kerkenraad alle vertrouwen heeft in de keuze van de commissie. Uit de kerkenraad kwamen geen bezwaren naar voren tegen de kandidaat of tegen de werkwijze van de beroepings­commissie.

Daarom zal op zondag 6 januari na de kerkdienst een gemeente­beraad gehouden worden. Daar zal de voorzitter van de beroepings­commissie aan de gemeenteleden vertellen hoe het beroepings­werk is uitgevoerd en op welke dominee de keuze is gevallen. Daarna kan de gemeente vragen stellen.  Na het gemeente­beraad trekt de kerkenraad zich terug om – de gemeente gehoord hebbend – definitief te besluiten of ze deze predikant inderdaad kiezen. Indien ja, dan wordt dat direct bekend gemaakt.

Daarna volgt nog een periode van 5 dagen waarin gemeenteleden bij onze kerken­raad bezwaar kunnen maken tegen de gevolgde beroepings­proce­dure (niet tegen de kandidaat). Komen er geen bezwaren, dan kan de kerkenraad na zondag 13 januari het beroep uitbrengen. De beroepen predikant heeft dan nog een beslis­termijn van 3 weken.

 

U kunt dus op 6 januari horen wie de com­missie voordraagt! Een goed begin in 2019!

 

Hennie van der Linden