Ds Ilse Hogeweg begroet leden van de cantorij bij haar intrede (november 2013)

 

 

Profiel van de te zoeken predikant(e) voor de

Protestantse (wijk) gemeente (i.w.) Rotterdam-Kralingen

 

De predikant(e) weet de vele jonge ouders en hun kinderen aan de kerk te binden. Protestants Kralingen heeft de ambitie om te groeien; daarvoor is het nodig om de goede relaties en activiteiten te behouden en oog te hebben voor nieuwe zaken die deze doelgroep aanspreekt. De jeugdouderling ondersteunt hierbij. Om de kerk levend te houden, is het daarnaast belangrijk om de oudere jeugd aan de kerk te blijven binden. Jongeren willen enthousiast en creatief worden benaderd. De predikant(e) heeft bewezen ervaring om een persoonlijke relatie met de jongeren aan te gaan.

 

Belangrijk is dat de mensen de predikant(e) kennen, maar het omgekeerde is nog belangrijker; gemeenteleden willen gekend en erkend worden. In de communicatie zoekt de predikant(e) actief het contact met gemeenteleden. Protestants Kralingen kent ook vele actieve en minder actieve ouderen; het ouderenpastoraat is dan ook een deel van de tijdbesteding. De Taakgroep Pastoraat ondersteunt en stimuleert de predikant(e) hierin.

 

Zij of hij heeft een bezielende en enthousiasmerende werking op de gemeente, toont creativiteit en is communicatief sterk. In onze federatie gaat het om samenwerking. In de goede verhoudingen binnen de gemeente moet doorlopend geïnvesteerd worden. Daarnaast bevordert de predikant(e) actief het fusieproces van de PKN in Kralingen.

 

De zondagsdienst moet inspirerend zijn, voorzien van exegese op hoog niveau. In de gemeente is dit een verbindend element. Onze Taakgroep Eredienst ondersteunt actief de huidige en mogelijke nieuwe invulling van de kerkdiensten. Daarnaast heeft de predikant(e) het vermogen om het Evangelie ook buiten de kerkelijke gemeente te vertolken. Zij of hij zoekt en onderhoudt warme contacten in de wijk, met (onder meer) de Nieuwe Park Rozenburgschool en andere kerkgenootschappen.

 

Rotterdam, 20 mei 2018