Serve the City Hemelvaartsactie

 

Serve the City Rotterdam stimuleert kerken om zich samen in te zetten voor hun wijk door mid­del van sociale en praktische acties. Het doel van de acties is om met elkaar Gods liefde uit te dragen aan de mensen om ons heen. Dit jaar doen 10 wijken in Rotterdam mee aan de He­mel­vaartsactie.

 

Ook in Kralingen zijn de voorbereidingen in volle gang en worden er mooie acties georga­ni­seerd. De RK Lambertuskerk, Pinkstergemeente Kom en Zie, Pro­testants Kralingen, Hervormd Kralingen West en de Evangelische Broedergemeente Rotterdam werken hierbij samen om iets te betekenen voor de wijk.

Op woensdagavond 9 mei verzorgen we een warme maaltijd in nachtopvang Havenzicht.

Op donderdagmiddag 10 mei (Hemelvaartsdag) is er een high tea voor ouderen in de mooie tuin van de RK Lambertuskerk.

Op zaterdag 12 mei zamelen we producten in bij de supermarkt ten behoeve van de Voedselbank.

 

Voor het slagen van de acties is jouw hulp onmisbaar. Zet je samen met andere christenen in voor onze wijk!

 

Voor meer informatie en om je aan te melden:

Ageeth Palland: ageethpalland@gmail.com

of 06 - 579 936 52.