Startzondag 23 september

Generaties voor vrede

Len Munnik tekent een kind, een nieuwe generatie op de nek: wij zitten op de schouders van reuzen. Mensen als Mahatma Gandhi en ds Martin Luther King blijven ons inspireren, naast de on­ver­schrok­ken Malala Yousafzai, de Pakistaanse kinderrechtenactiviste, die het recht van meisjes op onderwijs onder de aandacht bracht – waarop de Taliban een aanslag op haar pleegden.

 

Veel generaties voor ons hebben vrede gestalte proberen te geven, zijn opgekomen voor gelijke rechten, grote en kleine vrouwen en mannen hebben hun stem laten horen, hun protest laten klinken. In geloof en verzet zijn zij hun weg van vrede gegaan.

Vredesbeweging Pax nodigt ons uit om dit jaar in de vredesweek stil te staan bij het thema ‘generaties voor vrede’. Op onze startzondag zullen wij dat doen.

 

Wat gaan we doen?

Wij nodigen gemeenteleden en belangstellenden uit om te komen naar het gezamenlijk ontbijt in de Hoflaankerk, inloop 8.15 uur, start ontbijt 8.30 uur. Tijdens het ontbijt zijn er vragen om met elkaar over te spreken – en de uitkomsten komen terug in de kerkdienst.

Na de kerkdienst is er koffiedrinken. We hopen dat een aantal mensen cupcakes, cake of iets anders lekkers willen bakken. Zouden bereidwillige bakkers dit door willen geven aan Annie van Hoof (t. 06 229 779 25, annievhm@gmail.com) – dan kunnen we gerust zijn dat er genoeg lekkers voor iedereen is.

Om ongeveer 12.15 uur wordt iedereen in kleine groepjes er op uitgestuurd voor een mini-vredeswandeling. Wat dat inhoudt, hoort u 23 september. Voor wie niet mee kan wandelen, is een andere mogelijkheid voorzien.

 

Hoe doe ik mee?

Geef – uiterlijk zondag 16 september – uzelf en huisgenoten op bij ofwel

Annie van Hoof

(t. 06 229 779 25,

e: annievhm@gmail.com)

ofwel

Eelco Stapelkamp

(t. 010 447 00 91,

e: eelcostapelkamp@kpnmail.nl).

 

Deelname aan het heerlijke ontbijt is gratis. We hopen op veel ontbijtbelangstellenden! Het is natuurlijk ook mogelijk om alleen de kerkdienst mee te maken.